Prijava

Poletna matematično-fizikalna šola je namenjena dijakom vseh letnikov srednjih šol, pričakovano predznanje pa bo na stopnji tem 1. in 2. letnika (mehanika, termodinamika, osnove elektrike). Vse aktivnosti bodo načrtovane z mislijo na različna predznanja.
Kotizacija bo določena v kratkem in vključuje izvedbo vseh aktivnosti ter pet kosil.
Za ostale obroke in morebitno prenočišče morajo udeleženci poskrbeti sami.
Število mest je omejeno na 25 dijakov. Pri izbiri se upošteva vrstni red prijave. Če pride do zapolnitve mest, bomo to objavili tu, na spletni strani. Prijave so mogoče do 30. 6. 2024.

Prijavite se po e-pošti na naslov poletnasola@fmf.uni-lj.si. Ob prijavi nam posredujte (ženska slovnična oblika velja za oba spola):

  • ime in priimek dijakinje,
  • stalni naslov dijakinje,
  • kontaktni e-naslov dijakinje
  • kontaktni e-naslov starša/staršev, če dijakinja ni polnoletna, ali pripis, da je polnoletna.

Potrdili bomo prejem prijave in prijavo razvrstili na seznam. Ko bomo prijave zaključevali, predvidioma v Juliju, vas bomo prosili, da prijavo zaključite tako, da

  • nakažete kotizacijo na spodnji račun.

Podatki za nakazilo:
UL Fakulteta za matematiko in fiziko
Jadranska ulica 19
1000 Ljubljana
TRR/IBAN: SI56 011006030708962
pri UJP LJUBLJANA
BIC oz. SWIFT: BSLJSI2X
Sklic: SI 00 900001
Koda namena: STDY
Namen: Poletna šola – [ime in priimek udeleženca]

Pojasnilo o vrstnem redu sprejemanja kandidatov
Načelno sprejemamo kandidate glede na vrstni red oddaje prijave. Če bodo zapolnjena vsa prosta mesta in bi se zgodilo, da kotizacija po potrditvi ne bi bila nakazana v roku, bomo to razumeli kot odstop od prijave in mesto ponudili naslednjemu kandidatu. V tem primeru je treba celotno prijavo ponoviti in kot dan prijave bomo šteli nov dan prijave. Samo tako lahko čim bolje zagotovimo, da bo zapolnjenih čim več prostih mest.