O poletni šoli

Izvedba Poletne matematično-fizikalne šole leta 2021 je bila žal odpovedana. Spodnje informacije se nanašajo na predviden program, če bi se šola bila izvedla.

Poletna matematično-fizikalna šola bo potekala 23. – 27.8.2021 od 9:00 do približno 18:00. Predviden je dopoldanski del, odmor za kosilo in druženje, popoldanski del, eno malo daljše popoldansko srečanje za delo v laboraorijih (najkasneje do 20:00) ter eno večerno srečanje od 20:00 do 23:00 za astronomska opazovanja.

Aktivnosti bodo potekale predvsem v obliki delavnic s poudarkom na aktivni udeležbi dijakov.

Urnik dejavnosti (še ni objavljen)

Za letošnjo šolo smo matematiki in fiziki pripravili nekaj povezanih tem. In še jih dodajamo …

Medicinska fizika Fizika osnovnih delcev
Rudarjenje podatkov Statistično razmišljanje
Matematični in … … fizikalni izzivi
 Astronomija Limite, zveznosti in osnove topologije