Meteorologija

Enodnevna šola fizike atmosfere vas bo letos seznanila z najbolj pomembnim parametrom za opis dogajanj v ozračju – tlakom.

Prostorske razlike v tlaku so osnovni razlog atmosferske cirkulacije, oz. vremena. Sicer značilne lastnosti vremena v naših krajih določajo številni drugi parametri.

Program dneva vključuje definicijo atmosferskega tlaka, opis in izvajanje meritev tlaka ter obisk meteorološke hišice na FMF.

Opisali bomo sistem WWW (ang. World Weather Watch), proces mednarodne izmenjave meteoroloških meritev, ustanovljen veliko pred rojstvom Interneta.

Potem se bomo naučili, kako se tlak analizira in kako nastane karta porazdelitve tlaka na nivoju morja, najbolj pogosto publicirana vremenska karta v medijih. Tlak je namreč močno odvisen od reliefa in ga je za uporabo pri opisu vremenskih dogajanj potrebno preračunati na nivo morja.

Udeleženci boste z našo pomočjo sami pripravili karto, oz. narisali izobare trenutnega stanja ozračja nad Evropo.

Pred zaključno diskusijo o povezavi tlaka, cikulacije in vremenskih značilnosti Slovenije, se bomo z operativno prognostičarko na ARSO in RTV SLO pogovorili tudi o tem, kako pomembna je informacija o tlaku za uporabnike in medije.