Abstraktna matematika

Matematika je lahko čudovita, v sebi skladna veda, ki ni vezana na zakone narave. Tako lahko ustvarja popolnoma nove svetove, ki odražajo domišljijo in kreativnost ob strogi matematični doslednosti.