Od antične matematike do sodobne tehnologije

Spoznali bomo nekaj preprostih matematičnih idej, ki so jih poznali že v antični Grčiji in katerih globok pomen je našel uporabo v tehnologiji. Med drugim bomo ob sestavljanju Lego kock ugotavljali, da imajo lahko zapletena tehnična vprašanja “Kako deluje?” odgovor v elementarnih matematičnih pojmih. Zanimiv primer najdemo v tehnično zapletenem mehanizmu avtomobilskega diferenciala, ki pa ga je mogoče preprosto razložiti … z aritmetičnim povprečjem. Podobno nam enostavna geometrija razloži delovanje avtomobilskih luči, radarjev in satelitskih anten, preprosta pojma urejenosti in funkcije pa nam bosta približala sodoben in vedno hitrejši digitalen prenos podatkov.