Ordinalna števila

Včasih, ko stojimo v kaki vrsti, se nam ta zdi neskončna. In kaj, če
bi res bila? Bi postala daljša, ko bi se na konec postavila še ena
oseba? Ali pa še neskončno oseb? Neskončnosti, ki merijo dolžine vrst,
se imenujejo ordinalna števila. Z njimi lahko računamo in jih
predstavimo s slikami dosti bolje kot kardinalna števila, ki ne merijo
dolžine vrst ampak velikost neurejenih množic. Na delavnici bomo
spoznali osnovne zakonitosti ordinalnih števil, nato pa si skušali
predstavljati čim večje ordinalno število.