Numerična matematika

Zakaj so (bile) tračnice prerezane?

Dobesedno razumevanje naslova malce zavaja, saj se v resnici ne bomo ukvarjali s fizikalnimi razlogi, ki so nekoč silili inženirje, da so železniške tračnice na vsakih nekaj metrov rahlo razmaknili. Bolj nas bo zanimalo, kakšne posledice nastanejo, če tega ne storimo.
Na koncu tega predavanja bomo namreč sposobni (numerično) izračunati, koliko bi se trdno vpeta tračnica dvignila na sredini zaradi raztezanja.
Še prej pa bomo spoznali orodje, s katerim si lahko pomagamo pri numeričnih izračunih. Naučili se bom osnov programskega jezika Matlab (oziroma njegove prostodostopne različice Ocatave). Spoznali bomo delo z vektorji in funkcijami, risanje grafov, reševanje nelinearnih enačb (tukaj se bomo vrnili k tračnici) in še marsikaj…